กศน.ตำบลเมืองยาวรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2558 บัดนนี้ถึง 31 ตุลาคม2558
  วันที่  11/11/2558
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลเมืองยาวรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2558
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118