ประกาศนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  วันที่  4/05/2556
 
 


รายละเอียด
สามารถดูรายชื่อได้ที่ กศน.ตำบลเมืองยาว หรือติดต่อครูกศน.ตำบลเมืองยาว เบอร์โทร 084 2229130 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118