กศน.ตำบลเมืองยาวร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาบตำบลเมืองยาวในวันที่ 8 มกราคม 2559
  วันที่  22/01/2559
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลเมืองยาวร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาบตำบลเมืองยาวในวันที่ 8 มกราคม 2559
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118