กศน.ตำบลเมืองยาวจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ในวันที่ 6 และ 10 มกราคม 2559 การทำถั่วทอดสมุนไพรและการทำถั่วตัด ณ กศน.ตำบลเมืองยาว
  วันที่  18/01/2559
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลเมืองยาวจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ในวันที่ 6 และ 10 มกราคม 2559 การทำถั่วทอดสมุนไพรและการทำถั่วตัด ณ กศน.ตำบลเมืองยาว
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118