กศน.ตำบลเมืองยาวได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว และห้องเรียนสีขาวกิจกรรมค่ายคนไทยต้านภัยยาเสพติด วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558
  วันที่  21/12/2558
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลเมืองยาวได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว และห้องเรียนสีขาวกิจกรรมค่ายคนไทยต้านภัยยาเสพติด วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 โดยมีท่านผอ.จรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรได้มาให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโดยมีท่านวิทยากร รตท.คำทัน ต๊ะเขื่อนแก้ว รองสว.(ป)สภเมืองยาวมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยมีครูอาสาสมัครครูชัยรัตชัย เอื้อเก่งและนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก และครูศรช.ตำบลเมืองยาวและครูผู้สอนคนพิการ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118