กศน.ตำบลเมืองยาว มีคุณธรรม พึงพาตนเอง
 
 
 
 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH-cyyn62eq0SopLdZhbHx6mkbeb53lSZ0JNYTAb57P8Vvkg/viewform
กศน.ตำบลเมืองยาว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2563
#สมัครเรียนออนไลน์
วุฒิเดิม
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน ( พ่อ , แม่ )
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( พ่อ , แม่ )
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
สำเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้ามี )
สำเนาใบหย่า ( ถ้ามี )
#หากทำการลงทะเบียนเสร็จแล้ว กรุณานำหลักฐานการสมัครเรียน ติดต่อ ครูนัฐกานต์(ครูเจมส์)​ วงศ์ต่อม 0934394074​ หรือ เจ้าหน้าที่ทะเบียน กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 054269432
 
กักตัวที่บ้าน(home quarantine)อย่างไรถึงมั่นใจว่าปลอดภัย.. 
การป้องกันตัวจากไวรัส COVID-19 
ศูนย์ข้อมูลCOVID19
 
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เชิญร่วมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ในวันที่ 11 ธ.ค 58 ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว เวลา 13:00 น
กศน.ตำบลเมืองยาวรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2558 บัดนนี้ถึง 31 ตุลาคม2558
กศน.ตำบลเมืองยาวเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
โครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จำนวน 40 ชั่วโมง    
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเมืองยาว หลักสูตร ช่างเชื่อมพื้นฐาน จำนวน 40 ชั่วโมง  
โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตำบลเมืองยาว ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ถอดผญ๋าภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเมืองยาว ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าให้กับกลุ่มสนใจ 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเมืองยาวประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้สนใจตำบลเมืองยาว 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118