กศน.ตำบลเมืองยาว มีคุณธรรม พึงพาตนเอง
 
 
 
 


ขอแสดงความยินดีกับนายปรัชญา เงินถา นศ.ตำบลเมืองยาว กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลพร้อมรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรับมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
 
เชิญร่วมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ในวันที่ 11 ธ.ค 58 ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว เวลา 13:00 น  
กศน.ตำบลเมืองยาวรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2558 บัดนนี้ถึง 31 ตุลาคม2558 
กศน.ตำบลเมืองยาวเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
ประกาศนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
วันที่่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สนง.กศน.จังหวัดลำปาง และกศน.อำเภอห้างฉัตร โครงการจังหวัดลำปาง เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ.เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง    
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการสอบปลายภาครายวิชาบังคับในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 จำนวน 4 สนามสอบ โดยได้รับเกียรติจากนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรและศน.สมพร เอี่ยมสำองค์ มาเยี่ยมและให้กำลังใจกับนศ.แต่ละสนามสอบ 
กศน.ตำบลเมืองยาวร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาบตำบลเมืองยาวในวันที่ 8 มกราคม 2559 
กศน.ตำบลเมืองยาวจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ในวันที่ 6 และ 10 มกราคม 2559 การทำถั่วทอดสมุนไพรและการทำถั่วตัด ณ กศน.ตำบลเมืองยาว  
กศน.ตำบลเมืองยาวได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว และห้องเรียนสีขาวกิจกรรมค่ายคนไทยต้านภัยยาเสพติด วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
xpbiPkAtOzjJzdBO  
  
ALISXbVqhLZgiTgCR  
  
  
ติดตามข่าวสาร  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118