กิจกรรมเด่น

ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม (กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านหัวทุ่ง) 
ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม 
กีฬาสานสัมพันธ์ กศน.ตำบลครั้งที่ 3 
กีฬา กศน.เกมส์ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ตำบล ปี 2555 รุ่นที่ 1 
อำเภอยิ้ม ตำบลหนองหล่ม
กิจกรรมการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การประชุมวิชาการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118