เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงาน กพช.กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาธิปไตย 
รายงาน กพช. เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
รายงาน กพช. เดินเทิดพระเกียรติ 
สรุปเวทีถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานกระบวนการเพาะเห็ด 
วันสงกรานต์ 
“วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” 
กศน.เตรียมออกรับสมัครหญิงไทยเข้ากองทุนพัฒนาสตรี 18-29 กุมภาพันธ์ 2555
การรับสมัครงาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118