ข่าวกิจกรรม

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศภายใน และการพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผล   
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.    
ครงการคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง   
ติดตามกำเนินงานของสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด   
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ    
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนร่วมงานอำเภอยิ้มตำบลห้างฉัตร   
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม   
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   
บุคคลากร กศน.ห้างฉัตร เข้ารับการอบรมการเขียนข่าว   
กศน.ลำปาง เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   
การฝึกวิชาชีพ การเขี่ยเชื้อเห็ด   
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่   
โครงการรักการอ่านไปกับอำเภอยิ้ม   
งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118