การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศภายใน และการพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผล
  วันที่  22/01/2559
 
 


รายละเอียด
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศภายใน และการพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผล (ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2559) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร โดยมี ศน.อัญชลี ธรรมวิธีกุล ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ, ผอ.ณัชชา ทะภูมินทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และ ผอ.ลลินทิพย์ ศุภพฤกษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ด เป็นวิทยากร
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118