โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.
  วันที่  10/10/2557
 
 


รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมร่มไทร กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118