ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม (กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านหัวทุ่ง)
  วันที่  6/08/2557
 
 


รายละเอียด
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม (กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านหัวทุ่ง) ได้ดำเนินงานในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มีผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพดังนี้
1. ดอกเห็ดนางฟ้า-นางรมสด ราคา กิโลกรัมละ 40 - 50 บาท
2. ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม ราคาก้อนละ 6 บาท
3. ปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า ราคาถุงละ 20 บาท
4. ข้าวเกรียบเห็ด ราคาถุงละ 10 บาท
5. เห็ดสวรรค์ ราคาถุงละ 20 บาท
6. น้ำพริกเห็ด ราคากระปุกละ 20 บาท
7. ขนมจีนน้ำยาเห็ด ราคาชุดละ 20 บาท
8. เห็ดทอดกรอบ ราคาชุดละ 20 บาท
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวทุ่ง และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118