บุคคลากร กศน.ห้างฉัตร เข้ารับการอบรมการเขียนข่าว

  วันที่  20/06/2557
 
 


รายละเอียด
คณะบุคคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้ารับการอบรมการเขียนข่าวโดยมีนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตรเป็นประธานเปิดการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์ อาจารย์กนกพร เอกกะสินสกุล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยากรจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118