ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  วันที่  6/03/2557
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอห้างฉัตรกำหนดการสอบปลายภาคในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2557 สถานสอบโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118