สุดยอด กศน.
  วันที่  20/06/2556
 
 


รายละเอียด
การเข้างาน สุดยอด กศน. รอบชิงชนะเลิศ

1. ให้กลุ่มเป้าหมาย ลงลายมือชื่อ ในบัญชีผู้เข้าร่วมงาน โดยแยกเป็น 3 บัญชี คือ
. . 1) นักแสดง ( 18 ทีม ที่เข้ารอบ )
. . 2) ผอ.อำเภอ + นักศึกษา ที่เข้าร่วมชมและเชียร์
. . 3) เฉพาะ ผอ.กศน.จังหวัด/กทม.
( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีสำหรับลงลายมือชื่อ ได้ที่ http://203.172.142.88/webnfe/attachments/33045_ผอ.จังหวัด.xls )

2. ให้ตัวแทนจังหวัด ๆ ละคนเดียว นำบัญชีทั้ง 3 ที่ลงลายมือชื่อครบทุกคนแล้ว ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ กป. ณ เคาน์เตอร์รับลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 10.30 น. พร้อมรับของที่ระลึก

3. ให้ผู้เข้าร่วมง่าน เข้าประจำที่ที่กำหนดของแต่ละจังหวัดใน Hall 1 - 2 ภายในเวลา 11.30 น.
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118