กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลหนองหล่ม (ภาคปกติ)
  วันที่  19/06/2556
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลหนอหล่ม ได้จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - เวลา 12.00 น. ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม (โรงเรียนบ้านล้อง) และทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 น. - เวลา 21.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวทุ่ง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118