ติดตามกำเนินงานของสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด
  วันที่  6/08/2557
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลหนองหล่มได้ดำเนินงานติดตามผลการจัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม โดยสมาชิกกลุ่มได้เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ในบ้านของตนเองจำนวน 13 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1,000 - 3,000 ก้อน จำหน่าย ทั้งก้อนเชิ้อเห็ด ดอกเห็ด ในราคาก้อนละ 6-7 บาท ดอกเห็ดกิโลกรัมละ 40 - 60 บาท นอกจากการดำเนินงานด้านการทำก้อนเชื้อเห็ดแล้ว สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดได้ทำการเขี่ยเนื้อเยื้อเห็ด และได้สร้างตู้เขี่ยเนื้อเยื้อเห็ดด้วยตนเอง และสามารถเขี่ยเนื้อเยื้อเห็ดได้เป็นผลสำเร็จ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118