ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำผ้าปิดจมูกและเจลล้างมือ 
กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานจำนวน 40 ชั่วโมง 
กศน.ตำบลห้างฉัตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ สนใจสมัครฟรีตามลิงค์นี้ครับ
https://forms.gle/5BmkW6PHQim8xxJ87
 
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2563 
กศน.ตำบลห้างฉัตรติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อติดตามสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะกับนักศึกษาและผู้ปกครองในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
พิธีถวายราชสสุดีพระมหาธีรราชเจ้า ร6
พิธีทบทวนคำปฎิญานและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559
 
กศน.ตำบลห้างฉัตร สังกัด กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางได้ดำเนินการโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม "การเรียนรู้ภูมิปัญญาสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"    
การสอบวชาเลือกปลายภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562 รูปแบบออนไลน์ 
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษากศน.ตำบลห้างฉัตร  

กศน.ตำบลห้างฉัตร สังกัดกศน. อำเภอห้างฉัตร ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ)หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า จำนวน 10 ชั่วโมง
 
กศน.ตำบลห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำผ้าปิดจมูกและเจลล้างมือ 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
WSeEwjTKJlL  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118