ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลหนองหล่ม เว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากมีข้อเสนอแนะขอเชิญได้ที่เว็บบอร์ดจะขอบคุณยิ่งค่ะ (ยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น)...........
 
 
 
 


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม (กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านหัวทุ่ง) ได้ดำเนินงานในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มีผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพดังนี้
1. ดอกเห็ดนางฟ้า-นางรมสด ราคา กิโลกรัมละ 40 - 50 บาท
2. ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม ราคาก้อนละ 6 บาท
3. ปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า ราคาถุงละ 20 บาท
4. ข้าวเกรียบเห็ด ราคาถุงละ 10 บาท
5. เห็ดสวรรค์ ราคาถุงละ 20 บาท
6. น้ำพริกเห็ด ราคากระปุกละ 20 บาท
7. ขนมจีนน้ำยาเห็ด ราคาชุดละ 20 บาท
8. เห็ดทอดกรอบ ราคาชุดละ 20 บาท
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวทุ่ง และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
การอบรมหลักสูตร การวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน.  
บุคคลากร กศน.ห้างฉัตร เข้ารับการอบรมการเขียนข่าว
 
กศน.ลำปาง เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ตารางสอบ N-NET. นักศึกษาที่จะจบเทอมนี้
วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556
สุดยอด กศน.
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลหนองหล่ม (ภาคปกติ)
 
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ   
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การศึกษาดูงานตามโครงการค่ายธรรมศึกษา 
2 เมษา วันรักการอ่าน 
คณะกรรมการ กศน.จังหวัดลำปางในการตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอห้างฉัตรในการดำเนินงานโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานการรับสมัครนักศึกษาจากการสำรวจประชากรนอกวัยเรียนและนำมาสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอห้างฉัตร  
การประชุมประจำเดือนสัญจร ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร  

 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118