ส่งเสริมการเขียนแผนผังความคิด ภาษาไทย. ทดสอบย่อยวิชา ภาษาไทย. สอดแทรกกิจกรรม รักชาติ ศาสนา. พระมหากษัตริย์ ไหว้พระสวดมนต์. ยืนตรงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี.
  วันที่  12/12/2560
 
 


รายละเอียด
การเรียนรู้ ส่งเสริมการเขียนแผนผังความคิด ภาษาไทย. ทดสอบย่อยวิชา ภาษาไทย. สอดแทรกกิจกรรม รักชาติ ศาสนา. พระมหากษัตริย์ ไหว้พระสวดมนต์. ยืนตรงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี.
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118