กศน.ตำบลห้างฉัตร. จัดทำเวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการกศน.ตำบลประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บ้านสถานี ม.4 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง. และในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร.
  วันที่  12/12/2560
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลห้างฉัตร. จัดทำเวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการกศน.ตำบลประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บ้านสถานี ม.4 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง. และในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร.
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118