เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลห้างฉัตร
  วันที่  13/07/2559
 
 


รายละเอียด
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลห้างฉัตร เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลห้างฉัตร โดยนายอำเภอห้างฉัตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชนในตำบลห้างฉัตรและพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีในวันนี้ กศน.ตำบลห้างฉัตร ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118