Facebook กศน.ตำบลห้างฉัตร ลป
  วันที่  21/02/2557
 
 


รายละเอียด
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook กศน.ตำบลห้างฉัตร ลป
https://www.facebook.com/zhangtarai.nan
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118