กศน.ตำบลห้างฉัตรเปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ICT ประจำปี 2557
  วันที่  13/12/2555
 
 


รายละเอียด
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ICT โดยจะทำการเปิดช่วงเวลา 18.00 - 21.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-9612287
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118