กิจกรรมการเรียนการสอนวันที่ 10 กรกฏาคม 2559
  วันที่  13/07/2559
 
 


รายละเอียด
    
กิจกรรมการเรียนการสอนวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 การนำเสนอผลการศึกษาสภาพปัญหาในสังคมและกรณีศึกษาตัวอย่างจากใบงานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มเสวนาของนักศึกษา
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118