กิจกรรมการเรียนการสอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
  วันที่  13/07/2559
 
 


รายละเอียด
    
กิจกรรมการเรียนการสอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 กศน.ตำบลห้างฉัตร วิชาทักษะการเรียนรู้ ทั้ง 3 ระดับ กระบวนการคิดเป็น มีเกมส์กลุ่มแข่งขันตอบคำถาม สนุกกันใหญ่
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118