ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาล ตำนานวิหารจามเทวี ของดีตลาดทุ่งเกวียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
 
 
 


อาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 20-21 กุมภาพันธ์ 2564
 
เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ  
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตร การทำหน้ากากอนามัย จำนวน 15 ชั่วโมง 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำฟักทองการบูร  
กศน.ตำบลห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำผ้าปิดจมูกและเจลล้างมือ
กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานจำนวน 40 ชั่วโมง
กศน.ตำบลห้างฉัตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ สนใจสมัครฟรีตามลิงค์นี้ครับ
https://forms.gle/5BmkW6PHQim8xxJ87
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2563
กศน.ตำบลห้างฉัตรติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อติดตามสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะกับนักศึกษาและผู้ปกครองในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
 
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ ๕๒๘๕/ลป.๑๓๙    
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตร การทำหน้ากากอนามัย จำนวน 15 ชั่วโมง  
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตร การทำฟักทองหอมการบูรจำนวน 3 ชั่วโมง 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตร การทำหน้ากากอนามัย จำนวน 15 ชั่วโมง 
กศน.ตำบลห้างฉัตร สังกัด กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางได้ดำเนินการโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม "การเรียนรู้ภูมิปัญญาสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118