ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาล ตำนานวิหารจามเทวี ของดีตลาดทุ่งเกวียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
 
 
 


กศน.ตำบลห้างฉัตร. จัดทำเวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการกศน.ตำบลประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บ้านสถานี ม.4 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง. และในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร.
 
พิธีถวายราชสสุดีพระมหาธีรราชเจ้า ร6 
พิธีทบทวนคำปฎิญานและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559  
เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลห้างฉัตร 
วันครู 16 มกราคา 2559 
fanpage กศน.ตำบลห้างฉัตร ลำปาง
กศน.ตำบลห้างฉัตร รับลงทะเบียนและรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2558 1-31 ตุลาคม 2558
Facebook กศน.ตำบลห้างฉัตร ลป
กศน.ตำบลห้างฉัตรรับสมัครนักศึกษาโครงการ จบม.6 8 เดือน
กศน.ตำบลห้างฉัตรเปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ICT ประจำปี 2557
 
 
  
  
WSeEwjTKJlL  
  
rWlAbwQGXpT  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118