ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาล ตำนานวิหารจามเทวี ของดีตลาดทุ่งเกวียน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
 
 
 


วันที่ 3 มีนาคม 2562 กศนตำบลห้างฉัตร ร่วมกับ กศนตำบลวอแก้วและตำบลหนองหล่ม จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการภาษาอังกฤษ และติวเข้มเติมเต็มความรู้ โดยนางสาวมีนาวัลย์ เทียนเงิน และ Mr. Michael เป็นวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 1 วัน/ 6 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 51คน และมีนางพัชรินทร์ ปินตาวงศ์ ครูอาสาสมัคร กล่าวเปิด และนิเทศให้กำลังใจนักศึกษา นายมณเฑียร นันทศรี ครูกศน. ตำบลห้างฉัตร ผู้รายงาน
 
กศน.ตำบลห้างฉัตรติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อติดตามสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะกับนักศึกษาและผู้ปกครองในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 
รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 
พิธีถวายราชสสุดีพระมหาธีรราชเจ้า ร6 
พิธีทบทวนคำปฎิญานและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559
เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลห้างฉัตร
วันครู 16 มกราคา 2559
fanpage กศน.ตำบลห้างฉัตร ลำปาง
กศน.ตำบลห้างฉัตร รับลงทะเบียนและรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2558 1-31 ตุลาคม 2558
 
ชื่อผลงาน(Best Practice) กศน.ตำบล 4 G   
หลักสูตร "การโปรโมทสินค้า" จำนวน 12 ชั่วโมง 
กศน.ตำบลห้างฉัตร ติดตามตรวจเยี่ยมผู้เรียนในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 
ส่งเสริมการเขียนแผนผังความคิด ภาษาไทย. ทดสอบย่อยวิชา ภาษาไทย. สอดแทรกกิจกรรม รักชาติ ศาสนา. พระมหากษัตริย์ ไหว้พระสวดมนต์. ยืนตรงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี. 
รับสมัคร2/2560 

 
  
  
  
  
  
  
  
WSeEwjTKJlL  
  
rWlAbwQGXpT  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลห้างฉัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118