กระทู้
หัวข้อ  มาเยี่ยมชม
รายละเอียด  ขอแสดงความยินดีกับรูปแบบเว็บไซต์ใหม่นี้มากๆ
ถึงรูปแบบจะคงอนุรักษ์ไว้ แต่ก็มีการอัปเดตตลอดครับ
โดย  คุณ  ปฏิวัติ ตุ้มทรัพย์

ตอบ
ตอบ  เว็บไซต์สวยงาม สืบค้น ค้นหาได้ง่าย ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์มากครับ
โดย  คุณ  oppy

ตอบ
ตอบ  ขอชื่นชม เว็ปสวย ค้นหาได้ง่าย เป็นกำลังใจให้ขอให้พัฒนาต่อไป และขอให้เนื้อหา สาระ ข้อมูลเป็นปัจจุบันนะครับ
โดย  คุณ  จรรชัยรูป
ราย
ละเอียด
โดย
oA%2@   ***กรุณาพิมพ์รหัสโค้ดตามตัวอย่างด้วยครับ

 

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118