กระทู้
หัวข้อ  กิจกรรมดี
รายละเอียด  กิจกรรม กศน.อำเภอห้างฉัตรหลากหลายและน่าสนใจดีนะค่ะ
โดย  คุณ  ผู้ใช้บริการ

ตอบ
ตอบ  ดีมาก
โดย  คุณ  สุวิทรูป
ราย
ละเอียด
โดย
*aUYc   ***กรุณาพิมพ์รหัสโค้ดตามตัวอย่างด้วยครับ

 

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118