กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอห้างฉัตร และบุคคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอลครูหญิง/กรีฑาครูและกรีฑานักเรียน กศน.เกมส์กลุ่มโซนหล่ายดอย วันที่๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอห้างฉัตร “รู้การขึ้นโจทย์วิจัย”
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เปิดสอนภาษาจีนให้กับกลุ่มเยาวชน ในอำเภอห้างฉัตร
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานฯและร่วมประชุมสัมมนาโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี ๒ : อ่านเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
กศน.อำเภอห้างฉัตร ดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ณ พุทธสถานพระใหญ่ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.”สุดยอด กศน.” ภาคเหนือ
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทยและงานสะโตกช้าง ประจำปี 2556
กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมแข่งขันสุดยอด กศน.
การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร
กีฬา กศน.อำเภอห้างฉัตร เกมส์ ครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอห้างฉัตร
[หน้าก่อน = 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9/11 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118