กิจกรรมเด่น

วันที่ 14 สิงหาคม กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร วิทยากรโดย ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร
กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้ารับรางวัลโครงการอ่านสร้างสุข ในสถานศึกษา ปี2557 ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2557
นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือกศน. ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแสดงรอบกองไฟระดับกองเป็นตัวแทนค่ายนกเค้าแมว เข้าแสดงรอบกองไฟค่ายใหญ่ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลากรจัดกีฬาสานสัมพันธ์ กศน.ตำบล ครั้งที่ 4 เพื่อเชื่อมความสามัคคีและปรองดอง มีการแข่งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ณ ณ สนามกีฬาอบต.เวียงตาล ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2557
กศน.อำเภอห้างฉัตรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศน.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่1 กรกฏาคม 2557
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และเข้ารับโลห์บุคลากรดีเด่น ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557
กศน.อำเภอห้างฉัตรและคณะนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา" ณ ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Lampang Happiness Showcase
ขึ้นข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2557
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สังกัดสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะบุคลากร และนักศึกษาทุกตำบลเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ อนุเสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาล
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำนศ.เข้าร่วมประกวดสุดยอดกศน. เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ สถาบันกศน.ภาคเหนือ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
สื่อมวลชน ข่าวช่อง 3 เกษตรHot New เข้ามาเก็บข้อมูลทำสกู๊ปโครงการศูนย์ฝึกอาชีชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองหล่ม ในวันที่18 มีนาคม 2557 จะออกถ่ายทอดทาง ช่อง 3 เกษตรHot Newเวลา 4 โมงเย็น
กศน.อำเภอห้างฉัตร โดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ ด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างกศน.อำเภอห้างฉัตร กับ อำเภอห้างฉัตร วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
กศน. อำเภอห้างฉัตร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน.
ขึ้นข่าววันที่ 6 มีนาคม 2557
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมศ .การประเมินภายนอก รอบ 3 ในวันที่26-28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสมศ. นำโดย
นายฉลอง พูลพุต ประธาน
นางวัลย์ภา ฉายศรี กรรมการ
ดร.ระวุฒิ แก้วตระกูล เลขานุการ
[หน้าก่อน = 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7/11 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118