กิจกรรมเด่น

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการปฐมนิเทศพร้อมรับประกาศนียบัตรและพิธีไหว้ครู ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฐมนิเทศในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 7 ตำบล
กศน.อำเภอห้างฉัตรประชุมจตุภาคีการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ประจำปี 1/2558
ในวันที่ 21 เมษายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ชาวกศน.จังหวัดลำปาง "สืบฮีตสานฮอยป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง" ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทองผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมครูและผู้นำชุมชนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสถานศึกษาอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพและหอประศูนย์สิริกิต ในวันที่ 2 -3 เมษายน 2558
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุข ณ สวนสาธารณะเขลางค์ ในวันที่ 2-3 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
กิจกรรมวันแรก วันที่ 30 มีนาคม 2558 ของการอบรมสัมมนาวิชาการ การเทียบระดับ จัดโดยกศน.อำเภอห้างฉัตรและกศน.อำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร
ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร
กศน.อำเภอห้างฉัตรเป็นตัวแทนจังหวัดลำปางการประกวดคลิปวิดิโอค่านิยม 12 ประการ ณ สถาบันกศน.ภาคเหนือ ในวันที่ 23 มีนาคม 2558
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2558
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมปรระกวดค่านิยมคนไทย 12 ประการ ณ กศน.จังหวัดลำปาง โดยได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ ชนะเลศอันดับหนึ่ง การประกวดเรียงความ ชนะเลิศอันดับสอง และการประกวดเพลงค่านิยม ชนะเลิศอันดับสาม
กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมเดินขบวนสะโตกช้าง ณ สถาบันคชบาลแห้งชาติ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เนื่องในวันช้างไทย
ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลากรและคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง, ปลัดอำเภอ ห้างฉัตร,ผู้นำชุมชนหมู่บ้านตำบลวอแก้ว ให้การต้อนรับดร.ประวิช รัตนเพียร คณะกรรมการเลือกตั้งและคณะ ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว กศน.ตำบลวอแก้ว
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม กศน.อำเภอห้างฉัตร “บันทึกเทปออกรายการโทรทัศน์ รายการ “สายใย กศน.”
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผอ.สนงกศน.จังหวัดลำปางและกศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะบุคลากรให้การต้อนรับคณะประเมินอ่านสร้างสุข สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/11 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118