กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดสอนในหลักสูตรภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2556
การติดตามและประเมินผลโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
การนิเทศติดตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และโครงการอ่านสร้างสุข
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2
การตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.ตำบลห้างฉัตร 8 กรกฎาคม 2555
โครงการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ งบกลาง พ.ศ.2555 และโครงการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและคู่มือครู
การประเมินภายในโดยต้นสังกัด
โครงการ กีฬาสานสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) กศน.ตำบล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้จัดการประชุมประจำเดือน มกราคม 2555
ซ่อมสร้างสาธารณสถานและสิ่งอันเป็นประโยชน์ เพื่อฟื้นฟูประเทศไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
[หน้าก่อน = 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10/11 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118