ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.อำเภอห้างฉัตร ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
กศน.อำเภอห้างฉัตร ประกาศซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยวิธีพิเศษ
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555
กศน.อำเภอห้างฉัตร จะทำการปฐมนิเทศนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555
รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร ในภาคเรียนที่ 1/2555
ตารางสอบนักศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2544
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2555
รับสมัครแรงงานไปทำงานประเทศออสเตรเลีย
กศน.อำเภอห้างฉัตรรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/4 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118