ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมงานเปิดตัวโครงการ”ลำปางนครแห่งการอ่าน
ประชาสัมพันธ์กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดประกวดการแข่งขันบทแผ่เมตตากำเมืองแบบล้านนา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะและพุทธศาสนาล้านนาไทย ณ วัดบ้านเตาปูน ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ปีการศึกษา 2/2557 โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2/2557
ปรกาศ : รายงานผลสอบรายบุคคล การประเมินเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2557
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดสอบภาคประสบการณ์เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2557 ณ นามสอบกศน.อำเภอห้างฉัตร เวลา 9.00 เป็นต้นไป
ผลการประเมินการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษาขั้งสูงสุดปีการศึกษา 1/2557
ประกาศการสอบประเมินเทียบระดับภาคประสบการณ์ ครั้งที่ 1/2556 (รอบ 2) ในวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประกาศขยายการ รับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเปิดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศการรับสมัครผู้เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในระดับประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเปิดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/4 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118