ภูมิปัญญา กศน.อำเภอห้างฉัตร

นายชุมพล ทวีวัฒน์ ด้านออกแบบเครื่องหนังต่างๆ 
นายบุญมี ไชยมงคล ศิลปประดิษฐ์ 
นายศุภกิจ จิตติพันธุ์
ด้านกระบวนการเพาะเห็ด
 
นางไผ่แก้ว วงศ์ปิง ความรู้เรื่องสมุนไพร การเข้ายา 
ภุมิปัญญาท้องถิ่น
นายต้น ตุ้ยวงศ์ ไขประตูดอย ห้าร้อยฝาย สู่การแบ่งปัน
 
อาจารย์เกรียงศักดิ์ สันเทพ อาจารย์สอนตีกลองบูชา(ก๋องปู่จา) ชมรม คนฮั๊กก๋องปู๋จา จังหวัดลำปาง 
ครูบุญตัน สิทธิไพศาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118