รายงานการประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร

รายงาน การประชุมประจำเดือน มกราคม 2557
รายงานการประชุมวิชาการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2556
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556
รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์กศน.อำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 12/ 2556
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.อำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 9 / 2556 วันจันทร์ที่ 4มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร

[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/3
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118