รายงานการประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร

รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 ครั้งที่ 12/2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 11/2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2558 ครั้งที่ 10/2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงาน การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 9/ 2558 วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงาน การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 8/ 2558 วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงาน การประชุมประจำเดือน มิถุนายน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 7/ 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 6 วันที่ 3 มิถุนายน 2558
รายงาน การประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงาน การประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.อำเภอห้างฉัตรประจำเดือนสิงหาคม
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
รายงานการประชุมเรื่องวาระพิเศษ การติดตามงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
รายงานการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการทำงาน การติดตามงาน
รายงานการประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความรักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/3 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118