รายงานการประชุมอำเภอห้างฉัตร

รายงานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
รายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2556
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่๗/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๖/๒๕๕6 วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕6 เวลา 08.0๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/3
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118