คลังหลักสูตร

หลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
หลักสูตรงานใบตอง
หลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
หลักสูตรการสร้างโอ่งก๊าซชีวภาพ
หลักสูตรการจัดและตกแต่งสวนหย่อม
หลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุม
หลักสูตรการเลี้ยงแพะ
หลักสูตรการปลูกยางพารา
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพการผลิตน้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
หลักสูตร การเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลักสูตร การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/4
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118