คลังหลักสูตร

หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรมครบวงจร 
หลักสูตร การเพาะเชื้อเห็ด 
หลักสูตรการเข้าวัดปฏิบัติธรรม กศน.ตำบลเมืองยาว 
หลักสูตร ตามรอยพ่อสู่ความพอพียง จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 40 ชั่วโมง
 
หลักสูตร ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 40 ชม. 
หลักสูตรการเขียนพู่กันจีน
หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม กศน. ตำบลวอแก้ว
หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กศน.ตำบลเมืองยาว
หลักสูตรละครโรงเล็ก กศน.ตำบลเมืองยาว
หลักสูตรต้นไม้เล่าเรื่อง กศน.ตำบลเมืองยาว
หลัีกสูตรค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ สร้างเสริมความคิด กศน.ตำบลเมืองยาว
หลักสูตรค่ายคุณธรรมจริยธรรม ๒ วัน ๑ คืน
หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ กศน.ตำบลเมืองยาว
หลักสูตรนวดกดจุดรักษาโรค กศน.ตำบลเมืองยาว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118