คลังหลักสูตร

แผนการเรียนรู้ปีการศึกษา2/62 
หลักสูตรวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต 
ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ตำบลวอแก้ว 
best practice  
หลักสูตรการบริหารฟาร์มโคนม 
หลักสูตรเกษตรปลอดภัย 
หลักสูตรสมุนไพรพื้นบ้าน
หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำ
หลักสูตรการแปรรูปถั่วลิสง
หลักสูตรการเพาะเห็ดถุง
หลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์
หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรมครบวงจร
หลักสูตร การเพาะเชื้อเห็ด
หลักสูตรการเข้าวัดปฏิบัติธรรม กศน.ตำบลเมืองยาว
หลักสูตร ตามรอยพ่อสู่ความพอพียง จำนวน ๔๐ ชั่วโมง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118