ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report)
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557(ฉบับปรับปรุง) 
รายงานผลการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 
รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้านางรม หลักสูตร 40 ชั่วโมง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเวียงตาล 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2556 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
การรายงานการประเมินโครงการประกันปี2556
รายงานการประเมินระบบสารสนเทศ ปี2556
best Practice กศน.ตำบลห้างฉัตร
Best practice ตำบลหนองหล่ม
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนหลักสูตรระยะสั้น “การเขียนพู่กันจีน”
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118