กิจกรรมเด่น

ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมศ .การประเมินภายนอก รอบ 3 ในวันที่26-28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสมศ. นำโดย
นายฉลอง พูลพุต ประธาน
นางวัลย์ภา ฉายศรี กรรมการ
ดร.ระวุฒิ แก้วตระกูล เลขานุการ
   
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมศ .การประเมินภายนอก รอบ 3 ในวันที่26-28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสมศ. นำโดย
นายฉลอง พูลพุต ประธาน
นางวัลย์ภา ฉายศรี กรรมการ
ดร.ระวุฒิ แก้วตระกูล เลขานุการ
   
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำทีมโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่า สพป.เขต 1 และ กศน.ตำบลเมืองยาว   
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา "สุดยอด กศน." ในระดับอำเภอของ กศน.อำเภอห้างฉัตรในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด    
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะนักศึกษาและ หน่วยงานราชการ เข้าร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 29 มกราคม 2557   
กศน.อำเภอห้างฉัตร การจัดนิทรรศการงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง   
กศน.อำเภอห้างฉัตรต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 8 มกราคม 2557   
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ต้อนรับคณะนิเทศจากสถาบันการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือซึ่งมี ศน.สุดใจ บุตรอากาศ ,อาจารย์บุษบา มาลินีกุลและสำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง อาจารย์สมพร เอี่ยมสำอางค์ ได้นิเทศติดตามการจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพภายนอกและให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากให้กับ บุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตรในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประกันคุณภาพสถานศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร   
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลากรเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติในช่วงเช้าที่ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร และถวายสดุดี และร่วมถวายเครื่องสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง)และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สถานที่ประกอบพิธี หน้าสำนักงานที่ดินอำเภอห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตร นำทีมโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมบุคคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 ณ พุทธสถานวัดใหญ่ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
20 ตุลาคม 2556
   
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 ต.ค. 56    
กศน.อำเภอห้างฉัตร “จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา” วันที่ 27 กันยายน 2556
   
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิและบุคคลากรได้เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 3 และงานวันระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ณ สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 5-8 กันยายน 2556
   
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอลครูหญิง/กรีฑาครูชายและกรีฑานักเรียนชาย กีฬากศน.เกมส์ภาคเหนือ ในวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/11 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118