กิจกรรมเด่น

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผอ.สนงกศน.จังหวัดลำปางและกศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะบุคลากรให้การต้อนรับคณะประเมินอ่านสร้างสุข สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร   
กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมงานเปิดตัวโครงการ”ลำปางนครแห่งการอ่าน   
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร   
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี2557 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร    
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมพิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ ธันาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง    
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ “ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” ระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ย. 2557 ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง    
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 -14.30น. กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลกรเข้าร่วมงาน "มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน" ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง    
ในวันที่ 5 พ.ย. 2557 กศน.จังหวัดลำปางได้ต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการกศน.ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลต้นธงชัย นมัสการพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดเจดีย์ซาว และตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลสวนดอก   
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2557   
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/25577 ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร    
ในวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ทำการสอบปลายภาคเรียน 1/2557 จำนวน 5 สนามสอบ ในระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย    
วันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ. กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับข้าราชการ ครูอาสาฯ ครูกศน.ตำบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ ครูปวช. เจ้าหน้าที่ ร่วมกันประชุมส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ทั้งนี้ได้มีการร่วมกันเตรียมงาน เตรียมข้อมูลต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 15 - 17 กันยายน 2557 เพื่อนำเสนองาน และพร้อมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตาม6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้    
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมเดินขบวน เชียร์ งานกีฬากศนเกมส์.ระดับประเทศ ในวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาราชนาวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี    
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลากร เข้าร่วมกีฬากศน.เกมส์ ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 27-28 สิงหาคม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร    
[หน้าก่อน = 5]
กำลังแสดงหน้าที่ 6/11 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118