กิจกรรมเด่น

ในวันที่ 24-25 กันยายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร    
ในวันที่19-20 ก.ย.2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการสอบปลายภาค 1/58 รายวิชาบังคับจำนวน 4 สนามสอบ   
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วม "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ. 2558 ณ ลานจอดรถเซนทรัลพลาซ่าลำปาง   
ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา อำเภอห้างฉัตร กศน.อำเภอห้างฉัตร และบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล วัฒนธรรมอำเภอ และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆในอำเภอห้างฉัตร ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบ้านหนังสืออัฉริยะและฑูตการอ่าน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร   
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาพอเพียง    
วันที่ 16 สค.2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมถวายพระพรและจัดกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"   
วันที่ 14 สค.2558กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูและบุคลากรร่วมถวายพระพรและจัดกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา   
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมถวายพระพรเนื่องในวันฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร    
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอห้างฉัตร ออกหน่วยบริการส่งเสริมการอ่าน "ตลาดนัดความรู้ สู่ผู้นำชุมชน" ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับกศน.อำเภอแม่ทะและกศน.อำเภอเกาะคาจัดกีฬากศน.สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่1 ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2558   
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับกศน.อำเภอเมืองลำพูน จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือหนองกระทิง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 16-19 กรกฏาคม 2558    
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูและนักศึกษาร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือโลก จำนวน 1 กอง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
นักศึกษากศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"ค่ายลูกเสือวิสามัญกศน."
ระหว่างวันที่ 27-30มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินงานโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
   
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับทุกส่วนราชการ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก    
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/11 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118