กิจกรรมเด่น

กศน.อ.ห้างฉัตร รับการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัดฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ ประกอบด้วย
นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ประธานฯ
นางนงนุช ถาวรวงศ์ กรรมการ.
นางวิภาวนี ไชยวรรณ กรรมการ และ
นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ เลขานุการฯ
   
ในวันที่ 1 เมษายน 2559กศน.ห้างฉัตรจัดกิจกรรมรักการอ่านเนื่องวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เทศบาลตำบลห้างฉัตร   
วันที่่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สนง.กศน.จังหวัดลำปาง และกศน.อำเภอห้างฉัตร โครงการจังหวัดลำปาง เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ.เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง    
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการสอบปลายภาครายวิชาบังคับในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559    
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดปัจฉิมนิเทศพร้อมประกวดโครงงานนักศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 6 มีนาคม 2559   
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปางและสมาคมสโมสรลูกเสือขุนตานจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C)รุ่น 1/2559 ในวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2559   
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมต้อนรับนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง   
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดอบรมผู้นิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
ขอแสดงความยินดีกับนายปรัชญา เงินถา นศ.ตำบลเมืองยาว กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นักศึกษาดีเด่น    
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร โดยจัดแบบค่ายกลางวัน 28-29 พฤศจิกายน และวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558    
กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร พร้อมทั้งร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย ณ เทศบาลตำบลห้างฉัตร    
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร โดยจัดแบบค่ายกลางวัน 28-29 พฤศจิกายน และวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558
   
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมปั่นจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก เพื่อการเฉลิมฉลองและร่วมสร้างปณิธานความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความสามัคคี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำเสนอการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปี2558 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา    
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/11 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118