กิจกรรมเด่น

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา    
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ 2554   
มหกรรมกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์’54
   
กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย   
เวทีประชาคม สร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี   
กีฬา กศน.ตำบล อำเ้ภอห้างฉัีตร ครั้งที่ 1   
[หน้าก่อน = 10]
กำลังแสดงหน้าที่ 11/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118