กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดไร่เชิญตะวัน ท่านว.วชิรเมธี ต.ห้วยสัก จ.เชียงราย ดังคำที่ว่า"ทำมา หาธรรม"   
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดกิจกรรมกีฬาสี กศน.ห้างฉัตรเกมส์    
พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป และพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 (สปล60) ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  
5/12/2560
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร    
กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด   
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560   
ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือก"รางวัลสูงสุดสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(สปล)"ปี 2560 ระดับภูมิภาค    
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามกองลูกเสือวิสามัญกศน.อำเภอห้างฉัตรและชมรมอาสายุวกาชาด   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ    
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดนิทรรศการ “มหกรรมห้างฉัตรรักการอ่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมงาน 13 มีนาคม วันช้างไทย   
อบรมอาสายุวการชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด    
กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมจัดนิทรรศการ งานเบิกฟ้าอนันตยศ รวมใจภักดิ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอห้างฉัตร ณ.สวนอนัตยศ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118