ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอห้างฉัตร ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 7 จุด ณ กศน.ตำบล ในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ร่วมกับคณะครู บุคคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557    
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดกิจกรรมค่ายแกนนำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 เป็นรูปแบบค่าย ไป – กลับ จำนวน 2 วัน ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกิจกรรมโครงการการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงในครอบครัวประจำปี ๒๕๕๗ และได้รับคัดเลือกการประกวดภาพถ่ายโครงการหนึ่งภาพในดวงใจครอบครัวไทยห่างไกลอาชญากรรมความรุนแรงในครอบครัว   
กศน.อำเภอห้างฉัตรและตัวแทนนักศึกษาต้อนรับคณะตรวจติดตามกรมบัญชีกลาง เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557    
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมู่ที่2 บ้านเหล่า ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557   
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    
ในวันที่9 สิงหาคม 2557 กศน.ตำบลห้างฉัตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน บ้านขามแดงหมู่ที่ 6 ตำบลห้างฉัตร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา โดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสี เขียนข้อความอวยพรคุณแม่ ต้นไม้ของแม่ ร้องเพลงวันแม่ และกิจกรรมนันทนาการ เกมส์สนุก    
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 กศนอำเภอห้างฉัตร พร้อมบุคคลากรร่วมกับสกว.และคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยฯจัดกิจกรรมเวทีเสวนาส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งบ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง   
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคลากรเข้าร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดเวทีเสวนา ตามโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน การสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนบ้านขามแดง ณ หมุ่บ้านขามแดง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง   
ประชุมคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว ครั้งที่ 2   
วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมครูและยุวฑูต เข้าร่วมอบรมกิจกรรมผสานแผนปฏิบัติการระหว่างผู้บริหาร ครูแกนนำ ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนแต่ละสังกัดและนำเสนอตัวอย่างแผนงานปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยตัวแทนจาก ๔ หน่วยงาน ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพฯ    
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ธกส.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557   
กศน.ตำบลห้างฉัตรพร้อมกับคณะครูผู้สอนคนพิการร่วมส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมการอ่านให้กับผู้สูงอายุในตำบลห้างฉัตร ณ วัดบ้านแม่ฮาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง   
กศน.ตำบลห้างฉัตรร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุข สู่ชุมชน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่6 บ้านขามแดง ในวันที่ 28 มิถุนายน 57   
[หน้าก่อน = 8]
กำลังแสดงหน้าที่ 9/20 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118