ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๖ สิงหาคม กศน.ตำบลแม่สันจัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และปอเทือง/การกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและการเพาะพันธุ์ผักสวนครัว ณ กศน.ตำบลแม่สัน   
วันที่ 5 ส.ค. 58 กศน.ตำบลวอแก้วจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวอแก้ว ม.2 บ้านทุ่งตุ่น- แม่ติว    
วันที่ 5 สิงหาคม 58 กศน.ตำบลวอแก้ว เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ณ อบต.ตำบลวอแก้ว โดยมีนายก อบต.วอแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ    
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร จัดงานกาดมั่วคัวแลง ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร มีการจำหน่ายสินค้าOTOP และสินค้า่ต่างๆมากมายและยังมีการประกวดร้องเพลง ประกวดผู้สูงอายุฟันดี ,ผู้สูงอายุแต่งตัวงาม,จ้อยซอ และยังมีกิจกรรมการอ่านกศน.อำเภอห้างฉัตร รถโมบายกศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
กศน.ตำบลเมืองยาวได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการเพาะเห็ดฟาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 255 ณ กศน.ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
12 กรกฏาคม 58 กศน.ตำบลเวียงตาลจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการตีมีด โดยนำนศ.ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้การตีมีด หมู่ 3บ้านใหม่แม่ปาง ตำบลเวียงตาล   
กศน.ตำบลแม่สัน ร่วมประชุมติดตามกลุ่มอาชีพ และประชาสัมพันธ์งานกศน.วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๕๘ ณ บ้านปันเต้า หมู่ ๗ ตำบลแม่สัน   
นาวสาวเปรมสิณี มังจักร์ บรรณารักษ์ปฏิติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมอบรมเรื่อง"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการห้องสมุดมีชีวิตเครือข่ายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"วันที่ 9-10 ก.ค.2558 ณ โรงแรมเวียงลคอร จัดโดย เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักอุทยานการเรียนเรียนรู้( TKpark ) และ ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี(สาขาลำปาง )   
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร   
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลและภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อาคารสานสามวัย ชุมชนนาก่วมใต้ โดยมี นายสำเริง ไชยแสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา   
ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 กศน.ตำบลหนองหล่มเข้าร่วมจัดอำเภอเคลื่อนที่ตำบลหนองหล่ม พร้อมส่วนราชการ ณ วัดง้าวพิชัย ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกศน.อำเภอห้างฉัตรและเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร   
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมประชุมวางแผนงานกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุและแนวทางการดำเนินคณะกรรมการ ณ กศนตำบลห้างฉัตร   
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม มาศึกษาดูงาน ณ บ้านสามขา อ.แม่ทะ ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ   
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 กศน.ตำบลเวียงตาลดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม "การอบรมส่งเสริมสุขภาพคนชุมชนบ้านยางอ้อย" ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนบ้านยางอ้อย โดยมีนายสุพรรณ เป็งทราย ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านยางอ้อย   
[หน้าก่อน = 4]
กำลังแสดงหน้าที่ 5/20 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118