ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้าติดตามและเยี่ยมบ้านนักศึกษา ให้กำลังใจนักศึกษา ทั้งนักศึกษาปกติและ ผู้ไม่รุ้หนังสือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักศึกษา และนักศึกษาเป็นอย่างดี   
วันที่ 15 มกราคม 2559 ทำบุญสืบชะตาพร้อมอ่านศาลจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันครู    
การประชุมพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือก 13-14มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร
   
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
ในวันที่ 15 ธ.ค. 58 กศน.ตำบลห้างฉัตรร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนและการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆให้กับสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร   
ในวันที่ 8 พ.ย. 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2558 โดยได้รับเกียรตินายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรเป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร    
วันที่ 3 พ.ย.58 กศน.ห้างฉัตร ร่วมเป็นเจ้ากฐินสามัคคีอำเภอห้างฉัตร ทอด ณ วัดปงใต้ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
23 ตุลาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมพิธีถวายพวงมาลารัชกาลที่5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง   
วันที่ 20ต.ค.2558 คณะครูและนักศึกษาปวช. กศน.อำเภอห้างฉัตร ศึกษาดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยี และไอซีทีด้านเทคโนโลยีและสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่    
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 กศน.ตำบลห้างฉัตรร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตรและผ้าป่าสามัคคีจัดหา เก้าอี้ และกศน.ตำบลห้างฉัตรจัดทำแผนงานร่วมกับผู้สูงอายุโครงการในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร   
ในวันที่ 16-18 กันยายน 2558กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมอบรมสัมนากลุ่มงานวิจัยอย่างง่าย ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ   
ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดปัจฉิมนิเทศ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร   
วันที่ 11 ก.ย 58 กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปงเหนือ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร    
การอ่านสู่ชุมชนในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 2 กันยายน 2558   
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการสอบวิชาเลือกปลายประจำภาคเรียนที่ 1/58 โดยแบ่งสนามสอบตามตำบลที่ดูแลรับผิดชอบ   
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/20 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118